สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคม

Address:
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถ.พุทธมณฑล สาย 4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02-441-4295-8 ต่อ 310,320
Mobile Phone Number: 063-786 9411