การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา PDF Print E-mail

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการประชุมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโดย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์กีฬาการแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยมีคณะกรรมการในการดำเนินการแบ่งออกเป็นสามชุด
ชุดที่ 1 จะเป็นคณะกรรมการคณะที่ปรึกษา
ชุดที่ 2 คณะทำงาน
ชุดที่ 3 คณะรับรองมาตรฐานคุณวุฒวิชาชีพซึ่งจะต้องได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชียวชาญในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ  ความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบหลังจากการประชุมครั้งต่อไป
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์นี้

 

ผู้สนับสนุน

Core Health & Fitness (Thailand)
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
Core Health & Fitness (Thailand)


**************************

GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

Great Goody Health And Sport Ltd.