Latest
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา PDF Print E-mail

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการประชุมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพโดย นายกสมาคมวิทยาศาสตร์กีฬาการแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยมีคณะกรรมการในการดำเนินการแบ่งออกเป็นสามชุด
ชุดที่ 1 จะเป็นคณะกรรมการคณะที่ปรึกษา
ชุดที่ 2 คณะทำงาน
ชุดที่ 3 คณะรับรองมาตรฐานคุณวุฒวิชาชีพซึ่งจะต้องได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชียวชาญในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ  ความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบหลังจากการประชุมครั้งต่อไป
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์นี้

 
ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 PDF Print E-mail


ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา  พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ จากค่าลงทะเบียนปกติ 1,000 บาท แต่ชำระเพียง 500 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เลขที่ 333-2- 10833-6 และสามารถเบิกเงินค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด โดยท่านส่งเอกสารตอบรับพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่  0-2889-3693 หรือ ทาง e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำหนดการงานเสวนาวิชาการ“Training For Football Trainers”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
09.00 – 10.30 น.พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ  นานา
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.การบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การปฐมพยาบาล และการป้องกัน
โดย นอ.นพ.ไพศาล  จันทรพิทักษ์  ประธานฝ่ายแพทย์ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
12.00 – 12.30 น.ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
12.30 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
รูปแบบการฝึกเฉพาะเจาะจง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  กมุทศรี
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.แผนการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาฟุตบอล
รูปแบบการฝึกเฉพาะเจาะจง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  กมุทศรี


วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
09.00 – 10.30 น.วิทยาศาสตร์การกีฬาในมุมมองโค้ชฟุตบอล
โดย นายจเด็ด มีลาภ  หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชลบุรี เอฟซี
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ฟิตเนสโค้ช ในสโมสรฟุตบอล”
โดย นายวุฒิพร  สุวรรณกูล และคณะ
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 นกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ SS มหิดล (ฟุตซอล)

Download เอกสาร 

หรือลงทะเบียนออนไลน์


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้สนับสนุน

Core Health & Fitness (Thailand)
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
Core Health & Fitness (Thailand)


**************************

GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

Great Goody Health And Sport Ltd.