ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกกท) Sports Science Society of Thailand
(กดCtrl และ F ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหาในช่อง Find ค้นหารายชื่อ)